Search

Sådan laver du en god projektbeskrivelse

Updated: Dec 9, 2019

Skal du søge fondsmidler eller er på vej ind i et samarbejde med en partnerorganisation, vil du ofte blive bedt om at aflevere en projektbeskrivelse. En projektbeskrivelse forholder sig til en række generelle emner og fungerer således som en sammenfatning og et overblik over dit projekt.

Selve skrivefasen er samtidig en kvalificering af projektet.

Hvis du gennemarbejder nedenstående punkter har du en fyldestgørende projektbeskrivelse, der kan bruges til fundraising eller fremsendes til kommende samarbejdspartnere.


Hold dig på max tre A4 sider. (Bemærk at projektbeskrivelsen der bruges i ansøgningen til Powered By YFC maksimalt må fylde 2 sider)


N.B.: Hvis du skal skrive projektets første projektbeskrivelse, så husk at nedenstående kun er vejledende. Du kender dit eget projekt bedst, og ved selv hvilke detaljer, det er vigtigt at nævne og hvorfor.

Lad dig ikke slå ud, hvis du ikke synes, du kan komme fyldestgørende omkring alle punkterne. Det er naturligt. Nogle af punkterne vil også være nemmere at skrive om, hvis projektet allerede er i gang.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJEKTETS TITEL

Din titel skal være kort og præcis, og gerne én der huskes og skaber nysgerrighed. Brug eventuelt en forklarende sætning efter/under den korte titel.


HVEM STÅR BAG?

Her præsenteres teamet med fuldt navn på alle i teamet, eventuelt tidligere projekterfaringer, resultater, udgivelser eller lignende. Geografisk tilhørsted samt kirkeligt tilhørsforhold.


BAGGRUND

Det er vigtigt at fremlægge to sider: Den personlige der beskriver motivationen for projektet, og den objektive om hvilke problemer, behov og udfordringer der er baggrunden for projektet. Beskriv hvorfor projektet er vigtigt, herunder dets kristne/samfundsmæssige perspektiv. Dokumenter gerne dine påstande.

FORMÅL

Beskriv formålet med projektet. Hvilke resultater/succeskriterier skal projektet opnå? Hvilken forskel gør projektet for målgruppen?


MÅLGRUPPEN

Hvem henvender projektet sig til? Husk at nævne alle aspekter, som fx geografi, alder og køn. Er der tale om begrænset antal? I så fald beskriv hvor mange, og kort hvorfor. Præsenter også gerne planen for hvordan der kommunikeres med målgruppen.


INDHOLD, METODE OG AKTIVITETER

Med detaljerne på plads, er det nu tid til at dykke mere ned i, hvad der egentlig skal ske i projektet, og hvordan det gennemføres. Det kan være, at der er datoer, der skal nævnes, aktiviteter og/eller metoder, nøgledatoer i kommunikationsstrategien eller et mere teoretisk afsæt. Det er vigtigt at du også får beskrevet hvordan projektet skiller sig ud.


TIDSPLAN

Har du milepæle så beskriv dem her.


ORGANISERING OG SAMARBEJDSPARTNERE

Et vigtigt punkt at få beskrevet grundigt. Følgende spørgsmål skal overvejes. - Hvem har det overordnede ansvar? - Juridisk ansvarlig? - Beslutningsprocesser? - Af hvem, og hvordan skal projektet ledes/styres? - Lønnede og frivillige – antal timer? - Administrative medarbejdere – antal timer? - Hvilke opgaver har de forskellige medarbejdere? De frivilliges opgaver? - Lederteam, styregruppe, advisory board osv.?

Samarbejdspartnere nævnes og deres opgave/funktion/tidsforbrug i projektet beskrives. F.eks. kan det kirkelige tilhørsforhold beskrives, samt hvilken indflydelse det har på projektet.


EVALUERING

Beskriv hvordan projektet evalueres? Hvad er målsætningerne? Bemærk, at ambitiøse målsætninger kan dog hurtigt virke opblæste hvis ikke der er en måde at måle dem på. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med fundraising. De fleste fonde vil ikke støtte selv de bedste formål, hvis der ikke findes en måde de kan evalueres på.

Evalueringen af projektet skal eksempelvis give svar på: - Nåede vi formålet og delmålene? - Hvilke betydninger fik projektet for målgruppen? - Udviklede vi nye metoder og aktiviteter?

RISIKOANALYSE

Beskriv hvad der kan true projektet, så det ikke bliver gennemført. F.eks. hvis motivationen ikke kan fastholdes, hvis budgettet ikke overholdes, hvis kontakten til målgruppen ikke kan fastholdes osv. Her kan man dog også allerede komme med forslag til løsning af udfordringerne.

RESUMÈ

Man kan vælge at afslutte med et kort resumé. Den slags kan være en ekstra lækker lille ting til fonden eller den kommende samarbejdspartner. For modtageren kan resuméet bruges til at blive læst op for bestyrelsen eller andre, der skal høre om projektet.

Beskriv blot kort (3-5 linjer) de vigtigste ting om dit projekt.

BILAG

Projektbeskrivelsen skal egentlig gerne kunne stå alene. Bilag er dog med til at underbygge ansøgningens kvalitet. Eksempler på bilag: - CV eller biografi for projektmedarbejdere/nøglepersoner - Regnskab - Budget - Anbefalingsskrivelser - Avisudklip - Godkendelser og tilladelser - Oversigt over søgte fonde. Fonde vil ofte gerne vide, hvilke andre fonde der ellers er søgt. - Fotos
God skrivelyst :)45 views0 comments

Recent Posts

See All